ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཙོང་ཆུའི་དྲ་བ། >> པར་མཛོད། >> པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་དང་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་སྤུན་བཅས།

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་དང་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་སྤུན་བཅས།

[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ཙོང་ཆུའི་དྲ་བ་ནས།] [རྩོམ་པ་པོ། རྩོམ་པ་པོ་མི་གསལ།] [ཟླ་ཚེས། 12-06-13] [ཀློག་གྲངས། ]

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
པར་དབང་ཡོད་ཚད་ངེད་ཙོང་ཆུའི་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་བརྒྱུད་འགོད་བྱེད་མི་ཆོག
Copyright © 2010 Tsongchu.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
E-mail:tsongchu@tsongchu.com  QQ:1239685970 QQ:32460212  MSN:tibetan406@hotmail.com