ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཙོང་ཆུའི་དྲ་བ། >> ཚིག་མཛོད། >> དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་བཞུགས་སོ།།

དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་བཞུགས་སོ།།

[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།] [ཟླ་ཚེས། 12-05-26] [ཀློག་གྲངས། ]

༄༅།། མཁས་དབང་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་བོད་རིག་པའི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ཤེས་བྱ་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

གསལ་བཤད། གློག་རྡུལ་ཚིག་མཛོད་འདི་བོངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ངེད་དྲ་བ་ལས་ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་བྱས་ཚེ་མྱུར་ཚད་ཤིན་ཏུ་དལ་བས་115དྲ་སྡེར་སྟེང་བཞག་ནས་ཐོན་ཁུངས་མཉམ་སྤྱོད་བྱས་ཡོད། ༼ཚིག་མཛོད་ནི pdf རྣམ་གཞག་ཅན་ཡིན་པས་Adobe reader མཉེན་ཆས་སྒྲིག་འཇུག་བྱས་རྗེས་བལྟ་ཐུབ།༽

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
པར་དབང་ཡོད་ཚད་ངེད་ཙོང་ཆུའི་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་བརྒྱུད་འགོད་བྱེད་མི་ཆོག
Copyright © 2010 Tsongchu.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
E-mail:tsongchu@tsongchu.com  QQ:1239685970 QQ:32460212  MSN:tibetan406@hotmail.com