ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཙོང་ཆུའི་དྲ་བ། >> ཚིག་མཛོད། >> བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར།

བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར།

[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།] [ཟླ་ཚེས། 12-01-05] [ཀློག་གྲངས། ]

གསལ་བཤད་ཐུང་ངུ། བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར།

ཚིག་མཛོད་འདི་ལ་གཟིགས་པའམ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ན་འདིར་མནན་རོགས། ༼ཚིག་མཛོད་ནི pdf རྣམ་གཞག་ཅན་ཡིན་པས་Adobe reader མཉེན་ཆས་སྒྲིག་འཇུག་བྱས་རྗེས་བལྟ་ཐུབ།༽

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
པར་དབང་ཡོད་ཚད་ངེད་ཙོང་ཆུའི་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་བརྒྱུད་འགོད་བྱེད་མི་ཆོག
Copyright © 2010 Tsongchu.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
E-mail:tsongchu@tsongchu.com  QQ:1239685970 QQ:32460212  MSN:tibetan406@hotmail.com